Be Smart

Be Smart

Hadii aad xubin ka mid ah Noqoto, waxaad ka heli faa'iidooyinka wanaagsan iyo fursad ka mid ah inay tagaan safar xiiso leh, diskooga iyo in ay daawadaan habeenkii filim.

Memberka waxaad ka heli kartaa fasalka 4 ilaa aad 18 sano, laakiin waa inta aad gaarin halkaas fasalka 9, waa inay noqotaa inta lagu jiro waqtiga dugsiga, waa in aad sidoo kale sii degenaato Söderhamn.

Si aad u noqoto xubin ka mid ah waa inaad saxiixdo heshiiska adiga oo kula joogo waalidka / wakiilada meesha idiin Yaboohi. Uma isticmaali kartid Khamriga Daroogada Tubaakada (sidoo kale Tubaakada iyo Sigaarka E). Waa ka mamnuuc ah meesha: xatooyada ama qiyaanada, in la burburiyo ama wax la baabi'Iyo, aflagaadada midka qaabka dhismaha jirkaada oo kale, ama maskaxda.

Marka ugu horeyso ee aadka noqoneyso xubaan waa 50 kronor kadibna marka dambe waa lacag la'aan marka aad jadiidineysid.

Qaar ka mid ah waxyaalaha aan heyno waxaa ka mid ah, dalxiiska cayaarta barafka, skidresor, filinka habeenkii, glowstickparty, feestada jiilaaka, adeega safarada, iyo in kabadan.