Bowlinghall & ungdomscafé

دراینجا برای شما علاوه برسالون مقبول بولینگ کافه نیزموجود است که ارائه کننده انواع غذاهای سبک ازقبیل،ساندویچ، نان وشیرینی، کافی و نوشیدنی میباشد که میتوانید به قیمت مناسب دریافت نمائید. در بولینگ با رزو وقت قبلی میتوانید بازی نمائید. با این حال توصیه ما اینست که با برقراری تماس تلفنی شخصا میتوانید وقت رزو کنید، یا اینکه ساده تر از طریق رزوآنلاین ما وارد شده وقت برایتان رزو کنید.external link, opens in new window

درین سالون درهرزمان امکان دارد هرنوع اتفاق بیافتد، بخاطریکه ما انواع فعالیت های تمرینی ومسابقات را برگزار میکنیم از آموزش نوجوانان تا انجمن افرا د سالمند و متقاعد درین مکان مشغول فعالیت هستند.

همچنین شما میتوانید وقت بازی برای فرزندان تان در روزهای جمعه وشنبه رزو نمائید.

در روز های جمعه و شنبه شب ها درسالون بولینگ، موزیک ونوردیسکو برای کودکان پخش ميشود.

اگر شما عضو Be Smart یا عضوکار آموزی هستید درهر بازی سری وفردی فقط (ده) کرون میپردازید.

اگر شما سوال دارید میتوانید با نمبر تلفون 027072481 تماس بگیرید. 

ساعات کار و سن:external link, opens in new window