Verkstäderna

Verkstäderna

 Verkstäderna یک محل فعالیت مفید از طرف شاروالی برای همه سنین است.

درین جا شما میتوانید درمحل تجمع نوجوانان A-huset سایر نوجوانان را ملاقات نمایید.

خلاقیت های شخصی آثار هنری تانرا با استفاده از مواد خام موجود درDrömverkstan در قالب فلم، عکس درMedieverkstan میتوانید انواع فعالیت هاازطریق Be Smart ، از جمله بوولینگ بازی کنید یا اینکه کافه از ungdomscafét دریافت نمایید.