Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Egen dricksvattenbrunn

Har du egen dricksvattenbrunn ansvarar du själv för underhållet av den egna brunnen och dess vattenkvalitet. Det går inte att säga något generellt om vattenkvaliteten i olika områden. Det är därför en god idé att kontrollera vattnet regelbundet, även om man inte misstänker att det finns några problem.

Föroreningar

För både borrade och grävda brunnar gäller att föroreningar från den närmaste omgivningen är vanliga. Att föroreningar hamnar i brunnen beror oftast på dålig tätning av brunnskonstruktionen. Dåliga fogar i grävda brunnar/källor och brister i foderrörstätningen i bergborrade brunnar kan medföra att föroreningar kan ledas in i vattenbrunnen med vatten från markytan, sk ytvatten.

Otäta vattentäkter och då i synnerhet grävda brunnar och källor är populära tillhåll för diverse smådjur som möss, paddor och sniglar. Dessa överlever inte alltid denna tillvaro och kan ge vattnet en plötslig unken smak. Förhöjda bakteriehalter är således inte helt ovanliga i otäta brunnskonstruktioner.

Att brunnen är placerad på betryggande avstånd från föroreningskällor, tex vägar, avloppsanläggningar och gödselupplag är viktigt för att minska risken för att få sin brunn förorenad.

Om Du tycker att vattnet i brunnen smakar illa eller om Du är osäker på vattnets kvalitet kan Du ta prov på vattnet. Det behövs oftast en sk fullständig analys, dvs både kemisk och mikrobiologisk, för att ställa rätt "diagnos".
Se gärna över Din vattenbrunn med jämna mellanrum.

Vill du testa ditt vatten?

Om du vill ta vattenprov hittar du telefonnummer och e-postadresser till laboratorium på Gula sidorna eller via internet. Du bör helst välja ett laboratorium som är ackrediterat för de analyser (kemiska och mikrobiologiska) som ska utföras.

Kan jag få kommunalt vatten?

Ligger din fastighet i närheten av ett område som har kommunalt vatten och avlopp, eller planeras få, kan du undersöka möjligheten att ansluta till kommunens ledningsnät.
Kontakta Söderhamn NÄRA, 0270-766 10.länk till annan webbplats

Tänk på följande när du köper hus med egen brunn

  • Vad är det för typ av brunn, grävd eller borrad?
  • Vilket skick är brunnen i?
  • Hur mycket ger brunnen, räcker vattentillgången till familjen eller den eventuella verksamhet du har tänkt bedriva på fastigheten?
  • Planeras kommunalt vatten och avlopp att byggas i området?
  • När tog vattenprover senast och vad var resultatet?
  • Vilka vattenprov togs, radon, klorid, bakteriologiskt etc?

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Bygg- och miljöförvaltningen

Kungsgatan 6

Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Handläggarnas telefontid: vardagar kl 8.00 - 9.30

Vi kan ge dig fler råd om drickvatten - kontakta gärna oss!

Granskad/Uppdaterad: 2018-11-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter