Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Vybild från Östra berget

Gällande översiktsplan

Översiktsplan är kommunens övergripande plan för mark- och vattenanvändning och hur vi vill utveckla Söderhamn för en hållbar livsmiljö. Denna översiktsplan antogs 2006 och är på väg att gå ur tiden. Ny överiktsplan är ute på samråd, vi vill gärna ha dina åsikter.

Översiktsplan är ett vägledande dokument. Den visar bland annat vilka områden som är lämpliga för stora och långsiktiga investeringar som till exempel ny bebyggelse eller utveckling av vindkraft och infrastruktur.

Planen redovisar även värdefulla natur- och kulturområden och andra allmänna intressen och hanterar miljö-, risk- och hälsfrågor, som miljökvalitetsnormer för luft och vatten.

Översiktsplan för en kommun tar också ställning till gemensamma frågor med andra närliggande kommuner, till exempel i frågor om utveckling av infrastruktur eller vindkraft som berör en annan kommuns geografiska område.

Granskad/Uppdaterad: 2018-10-30

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter