Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kungörelse  - Granskning av detaljplan för Vargen 1

Detaljplan för kvarteret Vargen 1 inom Köpmanstaden, Söderhamn, Söderhamns kommun, Gävleborgs län. Upprättad 2017-02-14.

Detaljplanen är belägen i Söderhamns centrum och överensstämmer med översiktsplanen.

Handlingarna finns tillgängliga för granskning på nedanstående platser från och med 2017-02-24 till och med 2017-03-16:

Förvaltningshuset, i entréplan. Västra Storgatan 16-18 och
Stadsbiblioteket, Köpmangatan 11, Söderhamn.

www.soderhamn.se/trafikochplanering/samhallsplanering/detaljplan

Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkommit till
Bygg- och miljönämnden, 826 80 SÖDERHAMN,
E-post: bygg.miljonamnden@soderhamn.se

senast 2017-03-16.

Den som inte framfört synpunkter på planen senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Kontaktperson
Andreas Wallström
Planingenjör
0270-752 18
E-post

Behovsbedömning VargenPDF (pdf, 298.1 kB) 1
Detaljplan Vargen 1PDF (pdf, 445.5 kB)
Planbeskrivning Vargen 1PDF (pdf, 3.3 MB)
Bullerutredning Vargen 1PDF (pdf, 370.1 kB)

Granskad/Uppdaterad: 2017-02-24

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter