Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Ingen mer mikroplast i Söderhamns kommun

Kommunfullmäktige har sagt ja till Miljöpartiets motion om att Söderhamns kommun fortsättningsvis inte ska köpa produkter som innehåller mikroplast.

Plast i fast form kan inte helt brytas ner av naturen. Den blir bara allt mindre delar. Ju mindre plasten blir, desto större blir risken att fiskar och andra djur får i sig plasten tillsammans med födan. I förlängningen får vi som äter fisk också i oss mikroplasten som också kan binda andra miljögifter.

– Söderhamns kommun tar i och med beslutet ansvar för att minska tillförseln av mikroplast till våra vattenförekomster där havet är slutdestination och där mikroplasten samlas, säger Erika Klang-Westin, miljöutredare på Söderhamns kommun som också var den som utredde motionen.

Påverkar inköp

Beslutet ska nu ligga till grund för alla inköp inom Söderhamns kommun vilket kan bli lite komplicerat till en början, då det kan vara svårt att få reda på om en produkt innehåller mikroplast. Beslutet påverkar inköp av kemiska produkter i en rad verksamheter som hanterar allt ifrån rengöringsmedel till diskmedel och hygienprodukter. Det är viktigt att vår inköpsorganisation, med Inköp Gävleborg i toppen, börjar syna leverantörernas produkter för att se vilka som bör ersättas utifrån innehållet av mikroplast. Detta kan gälla både i befintliga och nya avtal.

Via avlopp ut till haven

Mikroplast i haven kan ha olika ursprung. En del har brutits ner från större skräpbitar, en del kommer från plastindustrin och en del kommer från hygienprodukter och kosmetika via avlopp. Mikroplast sprids till sjöar, vattendrag och hav, genom avloppsvatten, dagvatten, snötippning och via atmosfären. De två största källorna för mikroplast är trafiken i form av slitagepartiklar som följer med dagvattnet och från konstgräsplaner.

– Vi håller även på att ta fram en dagvattenstrategi för Söderhamns kommun inom ramen för ett EU-projekt (iWater) som blir en annan viktig del av arbetet med att minska spridningen av mikroplast, förklarar Erika. Svenska Miljöinstitutet IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket kartlagt källor och spridningsvägar för mikroplast. Resultaten visar att mikroplastpartiklar från trafiken är den största källan med uppskattningsvis 13 500 ton per år. Hållbar dagvattenhantering från gator och hårdgjorda ytor är därför en viktig åtgärd.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Mer information

Erika Klang-Westin
0270-750 80

Granskad/Uppdaterad: 2018-04-17

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter