Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Dagvatten

Framtidens klimat ställer krav på hur vi hanterar dagvatten

Dagvatten är tillfälligt ytligt avrinnande regn- och smältvatten. Hur vi hanterar vårt dagvatten blir allt viktigare på grund av klimatförändringar som ger kraftigare nederbörd. Nu har Söderhamns kommun tagit fram en dagvattenstrategi.

- Vi är en utpräglad friluftskommun med närhet till natur och landsbygd samt fina fiske- och badvatten. För att kunna fortsätta erbjuda en god livsmiljö och ett attraktivt boende för alla medborgare måste vi anpassa oss till pågående klimatförändringar. Det ställer höga krav på hur kommunens dagvatten ska hanteras, säger Ingemar Olofsson, samhällsplanerare.

Dagvattenstrategi

Dagvattenstrategins syfte är att utveckla kommunens dagvattenhantering mot en mer hållbar inriktning. Strategin håller fokus på vattenkvalitet samtidigt som den lyfter fram principer för att nyttiggöra dagvatten i större utsträckning samt hantera de utmaningar som uppstår genom klimatförändringar där stadsmiljöer byggs allt tätare. Syftet är också att skapa samsyn kring dagvattenhanteringen inom kommunen.
Strategin har tagits fram inom ramen för EU-projektet Iwater.

Läs Dagvattenstrategin

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Ytterligare kontaktuppgifter

Ingemar Olofsson,
samhällsplanerare
Telefon 070-346 20 23

Erika Klang Westin
073-274 62 18

Granskad/Uppdaterad: 2018-09-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter