Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Biologisk återställning - exempel på handarbete

Efter åtgärd, där sten lagts tillbaka i bäcken.
  • Före åtgärd. Ett avsnitt av Laxbäck med en del goda betingelser på plats. Skyddande växtlighet som skuggar bäcken. Det finns ganska god tillgång på ved också. Bäckens botten är dock ensidigt fylld med finkornig sand.  
  • Alternativ bild. Exakt samma avsnitt efter åtgärd. Bara ett litet stycke från bäcken går en väg. Längs vägar finns nästan alltid uppbruten sten i slänter. Det var enkelt här att rulla/bära ner stenarna och ge bäcken en helt annan karaktär. Mer rörelse i vattnet, ökad syresättning och ståndplatser för öring. På sikt kommer den fina sanden att spolas bort pga av vad som nu gjorts och om man har tur kanske blottlägga ett djupare gruslager som skulle kunna ge möjlighet till framtida fisklek just här.
"Spelmannen" Weine Rappana "pumpar på" med vajerspelet och stenen glider sakta ner i Hamreån.
  • Ett par exempel på olika teknik att arbeta med tunga stenar utan tillgång på maskiner. Här använder Reine Olsson sig av fotarbete medan Lars Norin siktar in en bra placering för "bumlingen ner i plurret", längs Flysån.  I normalfallet kanske man dock använder ett spett, förstås.
  • Alternativ bild. Ett vajerspel är ett utmärkt hjälpmedel att flytta tunga saker. Man kopplar själva spelet i någon fast punkt, ofta ett vuxet träd och vajern dras ut och fästs i andra änden tex runt den sten man vill förflytta. Med ett handtag "pumpar" man in wajerlinan tillbaka in i spelet och drar på så sätt stenen mot sig och ner i bäcken.

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-75000
Fax 0270-411 60
info@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2015-03-12

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter