Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Hållbar dagvattenhantering

dagvatten

Dagvatten är tillfälligt ytligt avrinnande regn- och smältvatten. Dagvatten blir en allt viktigare fråga då det ställs högre krav på våra vattenmiljöer samt att klimatförändringen ger mer och kraftigare nederbörd som vi måste ta hänsyn till.

När marken utnyttjas för bebyggelse, förändras den naturliga vattenbalansen och mängden dagvatten ökar. Det är därför viktigt att det vid all planering tas hänsyn till vad det befintliga systemet klarar av för att minimera risken för översvämningar.

Dagvattenstrategi - nu på samråd

Inom ramen för EU-projektet Iwater har vi tagit fram en dagvattensstrategi. Dagvattenstrategin syftar till att utveckla kommunens dagvattenhantering mot en mer hållbar inriktning.
Strategin håller fokus på vattenkvalitet samtidigt som den lyfter fram principer för att nyttiggöra dagvatten i större utsträckning samt hantera de utmaningar som uppstår genom klimatförändringar där stadsmiljöer byggs allt tätare. Syftet är också att skapa samsyn kring dagvattenhanteringen inom kommunen.

Strategin sänds nu ut på samråd och bearbetas därefter innan den går till kommunfullmäktige för antagande. Strategin är på samråd till den 28 februari 2018. Därefter omarbetas den utifrån eventuella synpunkter och lämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Söderhamns kommun

Kundtjänst
826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Besöksadress:
Faxeholmsgatan 3

Ytterligare kontaktuppgifter

Ingemar Olofsson,
samhällsplanerare
Telefon 070-346 20 23
miljöutredare
Erika Klang Westin
073-274 62 18

Dagvattenstrategi på samråd

DagvattenstrategiPDF (pdf, 15.6 MB)

Granskad/Uppdaterad: 2018-02-08

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter