Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Adresser och lägenhetsregister

Adresser

Kommunen ansvarar för att sätta adresser på alla bebyggda fastigheter. När nya gator och vägar tillkommer måste de namnsättas. Namnen grundar sig ofta på ortens historia, geografi eller kända personer.
En adress måste vara unik inom kommunen, så att det inte finns någon tvekan om var adressen ligger. Adresserna koordinatsätts och får ett exakt läge på kartan, det gör att de kan de användas för att göra geografiska analyser m.m.

Rikstäckande adressregister

Ett rikstäckande adressregister förs av Lantmäteriet. Registret utnyttjas av ett stort antal instanser och myndigheter som t ex Räddningstjänsten, Polisen, Skatteverket och Folkbokföringen.

Lägenhetsregister

Kommunen ansvarar också för ajourhållningen av lägenhetsregistret. Med ett lägenhetsregister kan folkbokföring ske på lägenhet i stället för (som tidigare) bara på fastighet.

Fastighetsägare är skyldiga att lämna in uppgifter om förändringar i sitt lägenhetsbestånd till kommunen inom två veckor från att förändringen skett.
I lägenhetsregistret numreras varje lägenhet på en viss adress med en fyrsiffrig kod beroende på vilken våning och vilket läge på våningsplanet som lägenheten ligger.
Registret skall också innehålla information om antal rum, area, kökstyp och lägenhetskategori.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-11-15

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter