Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Miljöskydd

Arbetet med miljöskydd innebär framförallt prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Prövning innebär bedömningar och beslut med anledning av tillståndsansökningar och anmälningar. Med tillsyn menas att bygg- och miljöförvaltningen bevakar att miljöbalkens regler efterlevs inom olika verksamheter, så att människors hälsa och vår miljön skyddas.
De verksamheter som granskas kan vara allt ifrån stora industrier till små verkstäder, oljecisterner och värmepumpar. Arbetet innebär bl.a. inspektioner, rådgivning och information för att få industrier och andra verksamheter att bedrivas så bra som möjligt ur miljösynpunkt. Det vi bland annat tittar på är utsläpp till luft och vatten, avfallshantering, kemikaliehantering, egenkontroll och buller.

Söderhamns kommun

Bygg- och miljöförvaltningen
Västra storgatan 16-18
826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00 (telefontid 8.00-9.30)
Fax 0270-752 25
Skicka e-post

Ytterligare kontaktuppgifter

Herman Claesson
Miljöinspektör
Tel 0270- 751 36
Teltid 8-9.30
Epost

Tillstånd för företag


Bygg- och miljöförvaltningen hanterar många olika tillstånd för företag/näringsidkare. Dessa hittar du under rubriken Näringsliv/Tillstånd
Uppdaterad: 2014-08-19
Tipsa en kompis
Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn, Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post