Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Miljö- och hälsoskydd

Trygga och goda uppväxtvillkor
I Söderhamn arbetar vi aktivt med miljö- och hälsofrågor.
Senast 2011 ska t.ex. nettoutsläppen av koldioxid från kommunens egen verksamhet ha minskat med 25 % jämfört med 2007. Detta anges i kommunens inriktningsmål. I kommunen pågår flera projekt vars mål är att minska växthuseffekt och koldioxidutsläpp.
Under hösten 2007 togs en ny anläggning, Kraftvärmeverket, i drift.
Detta innebär att det kommunala bolaget Söderhamn Energi kommer att producera både värme och el som till 100 % kommer att vara baserad på biobränslen.
Sedan 1998 är Söderhamns kommun en ekokommun. Att vara ekokommun innebär att kommunen arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle och att miljöfrågor uppfattas som positiva tillväxtfrågor.

Har du synpunkter eller funderingar över din omgivning som kan påverka miljö eller hälsa kan du vända dig till bygg- och miljöförvaltningens miljöservice. Vi nås via kommunens växel måndag till fredag mellan kl 08.00 och 09.30.

Söderhamns kommun

Bygg- och miljöförvaltningen
Västra Storgatan 16-18
826 80  Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-752 25
E-post Bygg och miljö 

Företagare

Du som är företagare kan ringa mellan Kl. 8-12 och 13-16
Tel: 0270-75227

Ytterligare kontaktuppgifter
Miljöstrateg
Verksamhetsledningsenheten
Margareta Örn-Liljedahl
Tel 0270-751 40

Folkhälsostrateg
Verksamhetsledningsenheten
Jennie Palmberg
Tel 0270-756 86

Relaterad information:
Hållbarhetsbokslut 2008PDF (pdf, 2.2 MB)
Ekokommun
Uppdaterad: 2015-02-27
Tipsa en kompis
Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn, Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post