Nytt nätverk för inköpsfrågor när Inköp Gävleborg fasas ut

Gävle kommun har begärt utträde ur kommunalförbundet Inköp Gävleborg, därför ser nu övriga medlemskommuner över hur man ska fortsätta samarbeta i upphandlingsfrågor. Efter flera utredningar föreslås att Inköp Gävleborg fasas ut och att kommunerna i stället samverkar i ett avtalat nätverkssamarbete kring gemensamma och prioriterade upphandlingar samt att varje kommun bygger upp sin egen inköps- och upphandlingsorganisation.

Inköp Gävleborg kommer att finnas kvar under en övergångsperiod som avtalsförvaltare av ingångna avtal, och att upphandlingsansvaret för nya upphandlingar oavsett belopp tas över av kommunerna - det framgår i förslaget till reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg.

Ekonomiska vinster i att fortsatt samverka

Det finns ekonomiska vinster i att fortsätta samverka, bl.a. fortsatt möjlighet till lägre administrativa kostnader, bättre priser genom större volymer och genom att nyttja varandras kompetenser.

De berörda kommunerna arbetar nu med projektet ”Nätverksamverkan inköp/upphandling” som har till uppgift att ta fram ett förslag på ett väl strukturerat nätverkssamarbete där resurserna samnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. Arbetet omfattar samtliga kommuner som idag är medlemmar i Inköp Gävleborg med undantag av Gävle, Älvkarleby och Hofors kommuner. (Ockelbo har inte tagit slutlig ställning). Projektet ska lämna förslag som innebär att nätverket ska kunna börja fungera från 1 jan 2020.

Till att börja med prioriteras att lägga grunden för hur nätverkssamarbetet ska utformas och fungera direkt efter Gävles utträde. Tidpunkten för Gävles utträde ska överenskommas mellan medlemskommunerna och Gävle men det finns ett önskemål från Gävles sida att det ska ske från 1 jan 2020. I nästa steg planeras att fortsätta utveckla formerna för nätverkssamverkan samt kommunernas egna inköps- och upphandlingsorganisationer.

Kommunägda bolag samt kommunalförbund ingår inte primärt i projektet men deras initiala behov av upphandlingsstöd kommer att beaktas i det arbete som görs under 2019, när de inte längre kan vända sig till Inköp Gävleborg. Hur samverkan med kommunerna ska ske därefter behöver klargöras i det fortsatta utvecklingsarbetet som påbörjas under 2020.

För mer information kontakta:

Carl-Göran Eriksson, projektledare: carl-goran.ericsson@soderhamn.se
Marie Emilsson, Inköpssamordnare: marie.emilsson@soderhamn.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 november 2019

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamn Kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn