Delta i 2019 års medborgarundersökning

Söderhamns kommun deltar vartannat år i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning och nu är det dags igen. Vi hoppas att du som får enkäten tar dig tid att svara på frågorna - berätta vad du tycker för att vara med och påverka det fortsatta utvecklings- och förbättringsarbetet i Söderhamn.

Från och med 23 augusti börjar enkäterna att skickas ut till ett slumpmässigt urval av 1 200 kommuninvånare.

I undersökningen får du som invånare möjlighet att tycka till om Söderhamns kommun och dess verksamheter. Kommunen får sedan en rapport som redovisar söderhamnarnas uppfattning om kommunen, dess verksamheter och vad som bör prioriteras för att få nöjdare medborgare. Rapporten delas in i tre huvudområden:

  • Söderhamn som en plats att bo och leva på
  • Söderhamns kommuns olika verksamheter
  • Invånarnas inflytande i Söderhamn

Åsikterna är viktiga för oss och varje svar gör skillnad. Genom att svara på frågorna i enkäter bidrar du med underlag åt Söderhamns kommun i arbetet med att förbättra för invånarna.

Undersökningen pågår från slutet av augusti 2019 och resultaten presenteras i början av 2020.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 augusti 2019

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn