Algblomning med giftiga cyanobakterier

Prover som tagits i Baggsundet i Söderhamn visar på giftproducerande cyanobakterier. Informationscentralen för Bottniska viken råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet och turkosa ansamlingar på stränderna.

Stäng meddelande

Insatser enligt LSS, Ansökan

Blankett för ansökan om Personlig assistent, Ledsagarservice, Kontaktperson, Avlösarservice i hemmet, Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, Korttidstillsyn, Daglig verksamhet, Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn- och ungdom, Bostad med särskild service för vuxna.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2019